توضیحات

این کلید ها دارای 4 پایه هستند که با هر بار فشردن کلید, اتصال بین دو پایه یا دو نقطه برقرار می گردد, لذا از آن می توان در بسیاری از مدارات فرمان به خصوص در میکرکنترلرها بهره جست. به طور مثال, فرمان ریست در مدارات میکروکنترلی, فرمان SET, فرمان STOP , افزایش یا کاهش یک پارامتر در مدار به ازای هر بار فشرده شدن و…. می توان اشاره نمود. فاصله پایه‌های این کلید ها 2.54 میلی‌متر می‌باشد و جهت مونتاژ یا بر روی برد بورد به خوبی قرار می‌گیرند.