تقویت کننده عملیاتی

Op-amp (مخفف تقویت کننده عملیاتی) یک مدار مجتمع است که در طیف گسترده ای از برنامه ها از جمله پردازش صدا، تهویه سیگنال و تقویت ولتاژ استفاده می شود. این یک نوع تقویت کننده است که سیگنال ورودی کوچک را به سیگنال خروجی بزرگتر تقویت می کند. Op-amp ها در انواع مدارهای الکترونیکی برای انجام عملیات ریاضی مانند جمع، تفریق، ضرب و تقسیم استفاده می شوند.