سیستم های تعبیه‌ شده

سیستم های تعبیه‌ شده یا  سیستم های جاسازی شده ( Embedded Systems) سیستم های کامپیوتری هستند که برای انجام یک کار خاص در یک سیستم بزرگتر طراحی شده اند. آنها ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار هستند که برای ادغام در یک سیستم بزرگتر مانند ماشین، ماشین لباسشویی یا دستگاه پزشکی طراحی شده اند.