ماژول کنترل شارژ باتری

ماژول کنترل شارژ باتری جزء ضروری هر وسیله نقلیه مدرن است. وظیفه نظارت و تنظیم شارژ باتری خودرو و همچنین محافظت از آن در برابر شارژ بیش از حد یا کم شارژ شدن را بر عهده دارد. ماژول مسئول کنترل مقدار جریانی است که به باتری می رسد و اطمینان حاصل می کند که سطح ولتاژ در سطح ایمن حفظ می شود. همچنین دمای باتری را برای جلوگیری از شارژ بیش از حد کنترل می کند.