یکسو کننده پل

یکسو کننده پل یک دستگاه الکتریکی است که جریان متناوب (AC) را به جریان مستقیم (DC) تبدیل می کند. این مجموعه ای از چهار یا چند دیود در پیکربندی مدار پل است که یک مسیر جریان یک طرفه را برای تبدیل AC به DC فراهم می کند. یکسوساز پل معمولاً برای تبدیل ورودی منبع برق AC به ولتاژ DC استفاده می شود.