ماژول کوره القایی

ماژول کوره القایی وسیله ای است که برای ذوب فلزاتی مانند آهن، فولاد و آلومینیوم استفاده می شود. این یک نوع کوره الکتریکی است که از جریان القایی برای گرم کردن فلز تا نقطه ذوب آن استفاده می کند. ماژول کوره القایی از یک منبع تغذیه، یک ترانسفورماتور و یک بوته تشکیل شده است. منبع تغذیه معمولا یک منبع تغذیه جریان متناوب (AC) است، در حالی که ترانسفورماتور برای تبدیل برق AC به یک جریان متناوب فرکانس بالا (HFAC) استفاده می شود. سپس HFAC از داخل بوته، که حاوی فلزی است که باید ذوب شود، عبور می کند. فلز توسط جریان القایی گرم می شود و به حالت مایع ذوب می شود.