ماژول لیزر

ماژول لیزر یک دستگاه نوری الکترونیکی است که یک پرتو نور را تولید و تقویت می کند. ماژول های لیزر در کاربردهای مختلفی از درمان های پزشکی و فرآیندهای صنعتی گرفته تا محصولات مصرفی و کاربردهای نظامی استفاده می شوند. آنها همچنین در نمایش های لیزری، اشاره گرهای لیزری، برش لیزری و حکاکی لیزری استفاده می شوند.