ماژول دوربین

ماژول دوربین جزء ضروری هر دستگاه الکترونیکی مدرن است. برای گرفتن تصاویر ثابت و ویدیو استفاده می شود و می توان آن را در همه چیز از تلفن های هوشمند و تبلت ها گرفته تا رایانه ها و دوربین های امنیتی پیدا کرد.