ماژول تقویت کننده

ماژول تقویت کننده یک دستگاه الکترونیکی است که برای افزایش قدرت سیگنال استفاده می شود. در واقع یک نوع مدار الکترونیکی است که یک سیگنال ورودی کم مصرف می گیرد و یک سیگنال خروجی با توان بالاتر تولید می کند.