شماتیک مدار الکترونیکی

به نظر می رسد حجم نامحدودی از اطلاعات وجود دارد که می توان در زمینه مهندسی برق آموخت. یکی از ضروری ترین مهارت های یک مهندس برق، توانایی خواندن و ایجاد نقشه ها است. قبل از شروع یادگیری قانون اهم، قضیه برهم نهی و تبدیل های دلتا-وای ، به درک اولیه ای از نحوه خواندن (و رسم) شماتیک مدار نیاز دارید.