ماژول دیمر

ماژول دیمر یک دستگاه الکتریکی است که برای تنظیم روشنایی نور استفاده می شود. معمولاً برای کنترل شدت یک نور یا گروهی از نورها استفاده می شود و یک راه عالی برای صرفه جویی در انرژی و هزینه است و در عین حال فضایی عالی در هر اتاق ایجاد می کند.