آمپرسنج چیست؟

آمپرمتر یا آمپرسنج وسیله ای است که برای اندازه گیری [...]