خازن

خازن ها قطعات الکترونیکی هستند که انرژی را به شکل میدان الکتریکی ذخیره می کنند. آنها در طیف گسترده ای از مدارهای الکترونیکی، از لوازم الکترونیکی مصرفی کوچک تا کاربردهای صنعتی بزرگ استفاده می شوند.