تعریف و شرح کار

یکسو کننده نیمه موج یک مدار الکتریکی است که جریان متناوب (AC) را به جریان مستقیم (DC) تبدیل می کند. این یک نوع یکسو کننده است که فقط به نیمی از شکل موج ورودی اجازه عبور می دهد، از این رو نام آن به این معنی است. خروجی یکسو کننده نیمه موج یک شکل موج DC ضربانی یک طرفه است.

این یکسو کننده از یک دیود متصل به منبع AC تشکیل شده است. هنگامی که ولتاژ AC مثبت است، دیود اجازه می دهد تا جریان از منبع AC به بار جریان یابد. هنگامی که ولتاژ متناوب منفی است، دیود جریان را مسدود می کند و جریانی به بار نمی رسد. این منجر به یک ولتاژ DC می شود که در طبیعت ضربان دار است. ولتاژ خروجی یکسو کننده نیمه موج برابر با مقدار پیک ولتاژ ورودی منهای افت ولتاژ در سراسر دیود است.

مزیت اصلی استفاده از رکتیفایر نیم موج هزینه کم و سادگی آن است. همچنین ساخت آن نسبتاً آسان است و به اجزای کمتری نسبت به سایر انواع یکسو کننده ها نیاز دارد.

با این حال، خروجی آنها به اندازه یک یکسو کننده های تمام موج صاف نیست و بازده توان کمتری دارد.

کاربرد

یکسو کننده نیمه موج ساده ترین شکل یکسو کننده است و در کاربردهای بسیار متنوعی استفاده می شود. معمولاً در منابع تغذیه کم هزینه برای لوازم الکترونیکی مصرفی و در برخی از منابع تغذیه برای تجهیزات صنعتی استفاده می شود. همچنین در برخی از برنامه ها که ولتاژ خروجی باید با منبع AC هماهنگ شود استفاده می شود.

آنها در طیف گسترده ای از کاربردها، مانند منابع تغذیه برای لوازم الکترونیکی مصرفی، کنترل کننده های سرعت موتور، و منابع تغذیه برای تجهیزات صنعتی استفاده می شوند. آنها همچنین در برخی از برنامه ها استفاده می شوند که در آن ولتاژ خروجی باید با منبع AC هماهنگ شود.