ماژول لیزر یک دستگاه نوری الکترونیکی است که یک پرتو نور را تولید و تقویت می کند. ماژول های لیزر در کاربردهای مختلفی از درمان های پزشکی و فرآیندهای صنعتی گرفته تا محصولات مصرفی و کاربردهای نظامی استفاده می شوند. آنها همچنین در نمایش های لیزری، اشاره گرهای لیزری، برش لیزری و حکاکی لیزری استفاده می شوند.

ماژول لیزر از دو جزء اصلی تشکیل شده است: یک دیود لیزر و یک منبع تغذیه. دیود لیزر یک دستگاه نیمه هادی است که با اعمال جریان الکتریکی پرتویی از نور ساطع می کند. منبع تغذیه جریان الکتریکی دیود لیزر را تامین می کند. توجه به این نکته مهم است که منبع تغذیه باید با دیود لیزر مطابقت داشته باشد تا از عملکرد صحیح اطمینان حاصل شود.

ماژول های لیزر در شکل ها، اندازه ها و سطوح مختلف قدرت تولید می شوند. رایج ترین انواع آنها، لیزرهای دیود، لیزرهای گازی و لیزرهای حالت جامد هستند. لیزرهای دایود رایج ترین هستند و در طیف وسیعی از کاربردها استفاده می شوند. لیزرهای گازی قدرتمندتر هستند و در کاربردهای صنعتی مانند برش لیزری و حکاکی لیزری استفاده می شوند. لیزرهای حالت جامد قوی ترین هستند و در درمان های پزشکی، کاربردهای نظامی و غیره استفاده می شوند. ماژول های لیزر را می توان برای اهداف مختلفی استفاده کرد، از درمان های پزشکی و فرآیندهای صنعتی گرفته تا محصولات مصرفی و کاربردهای نظامی. آنها همچنین در نمایش های لیزری، اشاره گرهای لیزری، برش لیزری و حکاکی لیزری استفاده می شوند. این ماژول ها با طیف گسترده ای از کاربردهای خود جزء ضروری در بسیاری از صنایع هستند.