ترانسفورماتور قدرت وسیله ای است که برای انتقال انرژی الکتریکی از مداری به مدار دیگر با استفاده از القای الکترومغناطیسی استفاده می شود. این یک جزء الکتریکی است که برای افزایش یا کاهش ولتاژ در مدار الکتریکی جریان متناوب (AC) استفاده می شود.

ترانسفورماتورها در بسیاری از کاربردها مانند تولید، انتقال و توزیع برق و کاربردهای صنعتی و مسکونی استفاده می شوند. ترانسفورماتورهای قدرت برای انتقال انرژی الکتریکی از یک مدار به مدار دیگر بدون اتلاف توان طراحی شده اند. آنها برای افزایش یا کاهش ولتاژ در مدار الکتریکی جریان متناوب (AC) استفاده می شوند.

هدف اصلی ترانسفورماتور قدرت افزایش یا کاهش ولتاژ یک سیستم الکتریکی است. این کار با تغییر تعداد دور سیم پیچ های اولیه و ثانویه ترانسفورماتور انجام می شود. ترانسفورماتورهای قدرت معمولاً با دو یا چند سیم پیچیده شده در اطراف هسته  ساخته شده از فولاد یا آهن ساخته می شوند. هسته مسیری را برای شار مغناطیسی ایجاد شده توسط جریان عبوری از سیم پیچ ها فراهم می کند. دو سیم پیچ به مدارهای اولیه و ثانویه متصل می شوند. هنگامی که جریان از سیم پیچ اولیه عبور می کند، یک میدان مغناطیسی ایجاد می شود که باعث ایجاد ولتاژ در سیم پیچ ثانویه می شود. سپس از این ولتاژ برای تغذیه مدار ثانویه استفاده می شود.

ترانسفورماتورهای قدرت در کاربردهای مختلفی مانند تولید، انتقال و توزیع برق و کاربردهای صنعتی و مسکونی استفاده می شوند. آنها همچنین در تجهیزات صوتی و تصویری و همچنین در تجهیزات پزشکی استفاده می شوند. ترانسفورماتورهای قدرت به گونه ای طراحی شده اند که بسیار کارآمد و قابل اعتماد باشند. آنها به گونه ای طراحی شده اند که در برابر دماهای شدید، لرزش ها و شوک ها مقاومت کنند. آنها همچنین به گونه ای طراحی شده اند که ایمن باشند، زیرا از محیط خارجی عایق هستند. ترانسفورماتورهای قدرت جزء حیاتی هر سیستم الکتریکی هستند و برای انتقال کارآمد و مطمئن برق ضروری هستند. آنها بخشی حیاتی از زیرساخت های الکتریکی هستند و در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

 

منبع تغدیه چیست؟